Nad špínou zvítězíme!

Profil firmy V-LUXO s.r.o

Firma V-LUXO s.r.o. je nástupnická organizace firmy Luxo Vysocká Zdislava, jenž byla založena v r.1991. Její hlavní náplní je zabezpečování úklidu bytových i nebytových prostor, kanceláří, sociálních zařízení, zdravotnických zařízení, nemocnic, strojírenském průmyslu apod. Vyvíjíme svou činnost v regionech Žďár nad Sázavou, Jihlava a Brno.

Rozsáhlá nabídka úklidových služeb

Rozsah našich služeb vychází z požadavků zákazníka. Nad rámec běžných úklidových prací je možno domluvit nadstandardní služby, které jsme schopni zabezpečovat svými pracovníky (např.: úklid objektu po provedených rekonstrukčních pracích, po malířích, generální úklid, desinfekční práce apod.). Vzhledem ke skutečnosti, že rozsah našich nabízených služeb je velmi rozsáhlý - od běžného mytí podlah až po speciální úkoly očisty dle přání objednatele.

Záruka kvality - proškolení zaměstnanci

Firma V-LUXO s.r.o. zaručuje kvalitu služeb,odbornou správnost vykonaných prací, dodržování norem a předpisů, dodržování čistících, mycích a desinfekčních postupů. V současné době zaměstnáváme 50 zaměstnanců. Naše pracovnice jsou pravidelně proškolovány z bezpečnostních a hygienických norem a předpisů. V roce 2004 jsme získaly osvědčení o odborné způsobilosti pro obor: Úklid spojený s desinfekcí.

Další služby

Součastně zajišťujeme mytí průmyslových ploch mycími automaty značky Wetrok a HACO, strojní čištění koberců zajišťujeme stroji DUPLEX, úklid po malířích, stavebních úpravách, výškové mytí oken, dodávka hygienických potřeb, praní a výměnu ručníků apod. Tyto práce se vykazují a účtují samostatně.

Osvědčené chemické a ekologické přípravky

Naše firma pro desinfekční účely odebírá chemické přípravky od společností Alfa Classic, Bohemia, Henkel, ECOLAB, ZENIT. Ekologické přípravky od firmy MISSIVA.